Algemene Voorwaarden voor WijKopenDirectUwHuis.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van WijKopenDirectUwHuis.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door BV VLEB (BE0475.614.655 – Baron Romain Moyersoen Park 30 bus B, 9300 Aalst). In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BV VLEB is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BV VLEB.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BV VLEB te mogen claimen of te veronderstellen.

BV VLEB streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BV VLEB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van WijKopenDirectUwHuis.be op deze pagina.

Contact Gegevens

BV VLEB
Baron Romain Moyersoen Park 30 bus B
9300 Aalst
BE0475.614.655
053 70 90 90